พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ บรรยายพิเศษ และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ Reliability Engineering & RCM ให้แก่กำลังพลสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา 
ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓