นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔  มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สมทบ  จันฤทธิ์ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓