นาวาอากาศเอก นพนันท์  เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ณ บริเวณสนามฝึก กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓