นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการกองบิน ๔ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ  กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณอันใหญ่หลวงต่อกองทัพอากาศ  ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบิน ในประเทศไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า " พระบิดากองทัพอากาศ " เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (วิหารหลวงพ่อเพชร)