นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่พระประวัติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาส เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี  จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ"  ณ กองบังคับการ กองบิน ๔ ระหว่าง วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓