นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔  นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน),กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ, บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และโรงงานชลประทานซีเมนต์ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนโรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วย มอบยาสามัญประจำตู้ยาให้แก่โรงเรียน วัด และชุมชน มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มอบทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาให้แก่โรงเรียน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓