แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ในการนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปจากชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ เพื่อทราบถึงข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของกองบิน ๔, ร่วมลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบทุนสำหรับพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๔ โดยมี คุณภรณ์ชนก  วันทนา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ อาคาร Wing 4 Health Club กองบิน ๔ เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒