ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ เข้าร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน และบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงตั้งมั่นอยู่ต่อไป ณ วัดหนองสีนวล ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒