ผลิตภัณฑ์ของชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน4 
สนใจสินค้า ติดต่อ ผู้ติดต่อ ร.อ.หญิง หทัยชนก  คล้ายสุทธิ์ โทรศัพท์ 0655504169, 53229

 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษ
ขนาดใหญ่ 1,500 บาท 
ขนาดเล็ก 700 บาท
 
 

ตัวอย่างสินค้า    

ตัวอย่างสินค้า    

ตัวอย่างสินค้า    

ตัวอย่างสินค้า    

ตัวอย่างสินค้า    

ตัวอย่างสินค้า    
 

 

WING 4 PACKAGING

ของที่ระลึก ขนม 4 อย่าง พร้อมถุงผ้า ราคา 240 บาท