ข่าวกิจกรรมกองบิน 4
กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
ข่าวช่วยเหลือประชาชน
ข่าวสวัสดิการ
   
 1. กองทัพอากาศ
 2. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. บริการกำลังพล ทอ.
 5. Press Release
 • A20220113
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ/ประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Tele Conference : VTC)
 • A20220113-1
  กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จว.น่าน
 • A20220114
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕๖
 • A20220113-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (​Alpha Jet)
 • A20220113-3
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๗
 • B20220112
  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมนำเสนอโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทจอแสดงภาพข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (LED)
 • B20220113
  การฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างชุด MERT,RTAF กับชุดปฏิบัติการบิน EC-725
 • B20220113-2
  ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานภูเขียว
 • B20220111
  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑/๖๕ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในกองทัพอากาศ ทั้งในหน่วยขึ้นตรง ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง และกองบิน ต่างจังหวัด
 • B20220111-1
  กองบิน ๔๖ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือประชาชน ณ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว
 • C20220112
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญกำลังพล ทอ. เเละข้าราชการบำนาญ ทอ.สามารถมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer เข็มที่ ๓
 • ฺB20220113
  ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID - 19 กองทัพอากาศ เเจ้งว่า ข้าราชการ ทอ.เเละครอบครัว ทอ. ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถติดต่อเพื่อเข้า Home Isolation ทอ., ขอคำเเนะนำในการปฏิบัติตัว หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ COVID - 19
 • C20220113
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์ สำหรับ ข้าราชการบำนาญ ทอ. เเละกำลังพล ทอ.
 • C20220111
  กองทัพอากาศ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔​ ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
 • C20211223
  พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาและวันขึ้นปีใหม่ กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., สปช.ทอ., สบ.ทอ., กง.ทอ. และ จร.ทอ.
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันกองทัพไทย
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง
 • 20210928
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ
 • 20210811
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีนำเครื่องบิน SAAB 340 ช่วยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ช่วงสถานการณ์ COVID-19
 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม
 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
next
prev
   
   
ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองบิน 4 อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 60140
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
[ WING4  Contact: 0-2534-6000 ต่อ 5-3500]

 

   
© ดำเนินการโดย ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4