1. ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ / กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
IMAGE
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ... Read More...
IMAGE
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา... Read More...
next
prev
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 4

 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน
 2. กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
 3. ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวกิจกรรมกองบิน 4
IMAGE
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่และประดับเครื่องหมายสังกัดให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก นพนันท์  เมืองมีศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ณ บริเวณสนามฝึก กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นำข้าราชการและทหารกองประจำการกองบิน ๔... Read More...
กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
IMAGE
  พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมาอำลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา... Read More...
IMAGE
แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์  นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบหมายให้ คุณ ภรณ์ชนก  วันทนา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 4 เป็นผู้แทนในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ... Read More...
IMAGE
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมของใช้จำเป็นที่ได้รับมอบจากนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือครอบครัว ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตามโครงการ “แม่บ้าน... Read More...
IMAGE
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมของใช้จำเป็น จากนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เพื่อนำมามอบให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือครอบครัว สังกัด บน.๔ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย... Read More...
ช่วยเหลือประชาชน
IMAGE
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง         ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน มอบน้ำอุปโภค -... Read More...
IMAGE
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ โดยนาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน  ๔  เป็นประธาน... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำกำลังพล พร้อมรถดับเพลิง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...
next
prev
   
 1. กองทัพอากาศ
 2. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. บริการกำลังพล ทอ.
 5. Press Release
 • A20201020
  กองทัพอากาศ จัดเฮลคิอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) บินสํารวจและถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 • A20201019
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ​ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจ่าอากาศ
 • B20201018
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย
 • B20201018-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
 • C20200917
  สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ “๗๒ ปี เวชศาสตร์การบิน” (IMPACT OF PANDEMIC ON AVIATION MEDICINE)
 • C20200914
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร เสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔
 • D20201009
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศขาว ในพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
 • D20201008
  เปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็น เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
next
prev