นาวาอากาศเอก นพนันท์  เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ร่วมกับเทศบาลเมืองตาคลี เปิดจุดตรวจและบริการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๒๕๗ (ฝั่งขาเข้าอำเภอตาคลี) ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ ร่วมกับเทศบาลเมืองตาคลี เปิดจุดตรวจและบริการป้องกัน
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกองบิน ๔ ได้นำกำลังพล และยานพาหนะ ตลอดจน
จัดชุดบริการด้านการแพทย์เบื้องต้น, จัดชุดบริการซ่อมแซมยานพาหนะ, บริการแจกจ่ายน้ำดื่ม, การบริการแนะนำเส้นทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และร่วมจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองตาคลี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอตาคลี เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓