นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมี นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะสระทะเล ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๓