นาวาอากาศเอก นพนันท์  เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึกกองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓