นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จำลอง  ปั้นงาม เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการกองบิน ๔ ร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกในราชการสงคราม มณฑลทหารบกที่ ๓๑ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓