นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นำข้าราชการและทหารกองประจำการกองบิน ๔ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้ไหลเข้าสู่แหล่งน้ำในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชน โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักสงฆ์ถ้ำมุนี และพื้นที่เขาวง ต.ช่องแค อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ เมื่อ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓