นาวาอากาศเอก นพนันท์  เมืองมีศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ณ บริเวณสนามฝึก กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓