นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน และบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดหนองสีนวล ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓