นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่และประดับเครื่องหมายสังกัดให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ เพื่อให้ทหารกองประจำการเกิดความภาคภูมิใจที่เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองบิน ๔ ณ สนามฝึกกองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓