พลอากาศตรี ธีระ  เกาะประเสริฐ ผู้อำนวยสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓