นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักราวุธ  ศรีสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่น ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม และช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี โดยมี นางสาวสาริศา  ชิณสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี คณะครู ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลตาคลี ร่วมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม และช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓