นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ, บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด, ธนาคารออมสิน, โรงงานชลประทานซีเมนต์ และบริษัท แดรี่พลัส จำกัด ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยดุก ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ชุดช่างตัดผมให้บริการตัดผม ซอยผม กำจัดเหา วงดนตรีกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ ให้ความบันเทิง, การสาธิตเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Simulator) อีกทั้ง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รถจักรยานแก่นักเรียนที่ขาดแคลน มอบอุปกรณ์กีฬา มอบยาสามัญประจำตู้ยาให้แก่โรงเรียน วัด ชุมชน ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์