พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กองบิน ๔ โดยมี
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๔
เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔