นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก  จักราวุธ  ศรีสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีส่งข้าราชการและทหารกองประจำการไปราชการสนาม (สถานีรายงานเขาเขียว) ณ สนามฝึกกองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔