พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศพร้อมด้วยคณะอาจารย์ นำนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๕ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๔ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔