นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง  ผู้บังคับการกองบิน ๔ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์”  โดยเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนในเรื่องภัตตาหารของพระภิกษุ – สามเณร ที่จำพรรษา ภายในวัดตากฟ้า พระอารามหลวง โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๖๔