กองบิน ๔ ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จำลอง  ปั้นงาม พร้อมข้าราชการ กองบิน ๔ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔