นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกองค์จำลอง พระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพ่อเพชร) ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ กองบิน ๔ และขนาดหน้าตัก ๕.๙ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ องค์ เพื่อให้ข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๔ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้สักการะบูชาเพื่อน้อมระลึกพุทธานุสติอันเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ณ วิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพ่อเพชร) กองบิน ๔ เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔