คุณภรณ์ชนก  วันทนา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ มอบหมายให้ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ออกจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกในวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) ให้แก่ข้าราชการกองบิน ๔ เพื่อนำรายได้สนับสนุนช่วยเหลือทหาร และครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓