คุณศิริภัสสร  ธรรมสาร รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ  และครอบครัว กองบิน ๔ ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามด้านพุทธศาสนา ณ บริเวณวิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพ่อเพชร) กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์