ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมของใช้จำเป็น จากนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เพื่อนำมามอบให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือครอบครัว สังกัด บน.๔ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตามโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ” ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ