ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมของใช้จำเป็นที่ได้รับมอบจากนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือครอบครัว ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตามโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใย คนพิการ” ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔