แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์  นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบหมายให้ คุณ ภรณ์ชนก  วันทนา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 4 เป็นผู้แทนในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ กองบิน ๔  ณ อาคาร Wing 4 Health Club กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓