คุณอัญรัตน์  ศรีสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน และบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดดงพลับ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓