คุณอัญรัตน์  ศรีสุวรรณ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ออกจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกในวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) ให้แก่ข้าราชการกองบิน ๔ เพื่อนำรายได้สนับสนุนช่วยเหลือทหาร และครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔