พิมพ์
คุณอัญรัตน์  ศรีสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิก เข้าร่วมออกหน่วยมิตรประชา กองบิน 4 ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ อาหาร และน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านดงพลับ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔