คุณอัญรัตน์  ศรีสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 4 นำสมาชิก เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกองค์จำลอง พระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพ่อเพชร)ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ กองบิน ๔ และขนาดหน้าตัก ๕.๙ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ องค์ เพื่อให้ข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๔ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้สักการะบูชาเพื่อน้อมระลึกพุทธานุสติอันเป็นที่พึ่งทางจิตใจ  ณ วิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพ่อเพชร) กองบิน ๔ เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔