คุณอัญรัตน์  ศรีสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี อีกทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๔ เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔