คุณอัญรัตน์  ศรีสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ) โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลา พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔