คุณอัญรัตน์  ศรีสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ และทุนการศึกษากองบิน ๔ ประจําปี ๒๕๖๔  ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔