นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำกำลังพล พร้อมรถดับเพลิง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาคลี และองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ออกช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณหลังหมู่บ้านพูนทรัพย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓