นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน มอบน้ำอุปโภค - บริโภค ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบ ๑๓๓ ปี ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓