ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง 
       ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่าพายุดีเปรสชั่นระดับ ๒ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ ๑๘ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันนี้ โดยจะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
       นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทา
สาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ อีกทั้งจัดชุดออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในเขตรับผิดชอบ ของ กองบิน ๔ ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท รวม ๕ อำเภอ ๒ จังหวัด ตามแผนบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔  เพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ  ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน อย่างต่อเนื่อง เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓