ความเป็นมา
             พ.ศ.2493
 
             อาคารทองใหญ่ (หมายเลขอาคาร 4039) ซึ่งเดิมชื่ออาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร  สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2493 เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้น ค.ส.ล., ผนังคอนกรีต+ไม้, โครงหลังคาไม้, กระเบื้อง มีขนาด 23.50 x 24.50 x 3.30 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 295.000 บาท โดยบริษัท ลพบุรีการช่าง
 
             พ.ศ.2498
 
 
 
 
 
             พ.ศ.2537
 
             พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ ศิริพงษ์  ทองใหญ่  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ ณ กองบิน 4 ซึ่ง นาวาอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ ผู้บังคับการกองบิน 4 ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ รับประทานอาหารกลางวันที่อาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร ในระหว่างรับประทานอาหารนั้น ผู้บังคับการกองบิน 4 ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตรหลังนี้ ให้ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับทราบว่า ได้ก่อสร้างใช้งานมานานแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2493 ซึ่งสภาพปัจจุบันทรุดโทรมมาก ซึ่งหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อย ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินสำรวจตรวจสอบอาคารหลังดังกล่าว พบว่ามีสภาพทรุดโทรมมากจริงตามที่ผู้บังคับการกองบิน 4 เล่าให้รับทราบ จึงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กองบิน 4 ดำเนินการซ่อมปรับปรุง จำนวนเงิน 500,000 บาท
 
             พ.ศ.2538
             หลังจากที่ได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตรเสร็จเรียบร้อย กองบิน 4 จึงได้ทำเรื่องขอพิจารณาอนุญาต พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ ศิริพงษ์  ทองใหญ่  ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยขอเปลี่ยนชื่อจาก “อาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร” เป็น “ อาคารทองใหญ่” และได้เรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารอากาศมาเป็นประธานกระทำพิธีเปิดอาคารหลังดังกล่าวในเวลาต่อมา