ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 4

   
กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
IMAGE
  พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมาอำลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก... Read More...
IMAGE
แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์  นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบหมายให้ คุณ ภรณ์ชนก  วันทนา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 4 เป็นผู้แทนในพิธีมอบทุนการศึกษา... Read More...
IMAGE
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมของใช้จำเป็นที่ได้รับมอบจากนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือครอบครัว... Read More...
IMAGE
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมของใช้จำเป็น จากนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เพื่อนำมามอบให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือครอบครัว สังกัด... Read More...