ประกาศราคากลาง ประจำปี 2558 

ราคากลางงานซ่อมถังตกตะกอนระบบจ่ายสารเคมี  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานจัดซื้อพัสดุสายช่างโยธา 6 รายการ >>>รายการ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางคุรุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมติดตั้งจำนวน 2 รายการ ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงถนนและลานจอดรถหน้าช่องทางฝั่งบ้านพัก_บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 4061,4063,4065 (บ้าน หน.นขต.) ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ลงราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5068 (ตึแถว2ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2084,2088 ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงถนนและลานฝึกทหารใหม่ พัน.อย.บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
งานจัดจ้างสร้างอาคารเก็บสาร Hydrazine กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)