ประกาศราคากลาง 63

ราคากลาง
งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2340 (โรงนอนทหารกองประจำการ ร้อย.ทสห.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (7 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานสร้างอาคารซ่อมบำรุงรถ GCS พร้อมลานจอด ที่ บน.4 (7 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานติดตั้งระบบท่อวางสาย CBX สำหรับระบบ EP Post สำหรับ อ.ไร้คนขับพิสัยกลาง ที่ บน.4 (7 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงคูระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (9 มี.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2192 (บก.พัน.อย.บน.4) จำนวน 1 งาน (24 มี.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3385 ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (24 มี.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2291 (ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.4) จำนวน 1 งาน (25 มี.ค.63) 
(คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1142 (บก.ฝูง.401) (26 มี.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3523 (อาคารอเนกประสงค์) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (30 มี.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3385 ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (1 มิ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)