ประกาศราคากลาง 64

ราคากลางงานสร้างห้องพักเวร จนท.ประปา บริเวณท้ายคลองทหาร ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (11 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2299 (อาคารคลังเก็บพัสดุ ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน (12 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2301 (อาคารจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน (13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานสร้างทางวิ่งรอบลานวิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน ที่ บน.4 (13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงคูระบายน้ำบริเวณสนามบิน บน.4 จำนวน 1 งาน (23 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)