ประกาศราคากลาง 64 

ราคากลางงานสร้างห้องพักเวร จนท.ประปา บริเวณท้ายคลองทหาร ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (11 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2299 (อาคารคลังเก็บพัสดุ ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน (12 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2301 (อาคารจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน (13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานสร้างทางวิ่งรอบลานวิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน ที่ บน.4 (13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรัปปรุงคูระบายน้ำบริเวณสนามบิน บน.4 จำนวน 1 งาน (23 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3388 (อาคารพักรับรอง 6) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (27 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3467 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (27 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3472, 3474 และ 3476 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (27 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3468 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (27 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3470 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (30 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานสร้างอาคาร บก.ผชย.บน.4 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน (30 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2319 (บก.บน.4) และภูมิสถาปัตย์ จำนวน 1 งาน (30 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1014 (ฝซย.ผชอ.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (2 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1027 (อาคารศูนย์เอกสารเทคนิค มว.คฐ.ผชอ.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (17 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2337 และ 2337 (บก.ผกร.ฯ และห้องน้ำ-ห้องส้วม) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (28 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานสร้างโรงครัวปรุงอาหาร รพ.กองบิน บน.4 (22 มี.ค.64) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานสร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระบิดากองทัพอากาศ ที่ บน.4 (27 พ.ค.64) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุงรั้วรักษาความปลอดภัย ฝูง.402 บน.4 จำนวน 1 งาน (28 มิ.ย.64) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุง รพ.กองบิน และอาคารบริวาร ที่ บน.4 (1 ก.ค.64) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานปรับปรุง หลังคาคลุมจอด บ.ฝูง ๔๐๒ เพื่อติดตั้งตาข่ายกันนก ที่ บน.๔ (๑๓ ส.ค. ๖๔)   (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
 
ราคากลางงานปรับปรุง อาคารหมายเลข ๒๑๘๒ (อาคารเรียนและฝึกการใช้อาวุธของทหารกองประจพการและฝึกทหารกองเกียรติ พัน.อย.ฯ)
ที่ บน.๔
 (๑๘ ส.ค. ๖๔)   (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
 
ราคากลางงานปรับปรุง งานสร้างอาคารโรงเลี้ยงทหารกองประจำการ ร้อย.ทสห.ฯ ที่ บน.๔  (๒๐ ส.ค. ๖๔)   (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)