แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563


แผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 

-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 

1.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3523 (อาคารอเนกประสงค์) ที่ บน.4 (14 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

2.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3385 ที่ บน.4 (14 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)