แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

1.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2301 (อาคารจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (6 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

2.สร้างทางวิ่งรอบลานวิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (6 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

3.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2299 (อาคารคลังเก็บพัสดุ ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (6 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

4.สร้างอาคารโรงเลี้ยงทหารกองประจำการ ร้อย.ทสห.ฯ ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (6 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

5.สร้างอาคาร บก.ผชย.บน.4 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน (7 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

6.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3472,3474 และ 3476 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (7 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

7.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3470 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (7 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

8.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3468 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (7 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

9.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3467 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (7 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

10.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2346 (โรงครัวปรุงอาหาร รพ.กองบินฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (7 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

11.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2337 และ 2338 (บก.ผกร.ฯ และห้องน้ำ-ห้องส้วม) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (7 ต.ค.63)  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

12.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3388 (อาคารพักรับรอง 6) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (7 ต.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

13.สร้างโรงครัวปรุงอาหาร รพ.กองบิน บน.4 (1 ก.พ.64)  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)